Ympäristöohjelma

Nelson Garden myy ja toimittaa tuotteita, joiden ympäristö- ja ilmastovaikutus on mahdollisimman pieni. Yritys tukee ekologisesti kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan noudattamalla seuraavia periaatteita:

no ingress style catch

Energiankulutus
Energiankulutusta pyritään vähentämään ja käyttämään uusiutuvia energianlähteitä.

Kuljetukset
Kuljetukset pyritään tekemään suurina erinä ja yhteiskuljetuksina, jotta kuljetusten määrä vähenisi. Etusijalla ovat ympäristösertifikaatin saaneet kuljetusyritykset.

Ympäristövaatimukset ja lainsäädäntö
Pyrkimyksenä on ylittää ulkopuoliset ympäristövaatimukset.
Yritys noudattaa kulloinkin sovellettavia ympäristölakeja.

Yhteenveto
Ympäristö- ja ilmastokysymysten käsittelyyn sekä kielteisten vaikutusten ennaltaehkäisemiseen panostetaan jatkuvasti.