MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Ympäristövastuu

03. elokuuta 2021

Löydä luontoyhteys

Elämme yhä voimakkaammin digitaalisessa maailmassa. Vietämme suurimman osan ajasta sisätiloissa, ja luonto tulee luoksemme ruutujen kautta. Kun menetämme yhteyden luontoon, menetämme helposti myös yhteyden itseemme.

Kun löydämme luontoyhteyden uudelleen, ymmärrämme, miten kaikki elävä elämä on yhteydessä ja olemme toinen toisistamme riippuvaisia. Aivan niin kuin kukat, kasvit ja vihannekset kasvavat, mekin kasvamme. Kun elämme sopusoinnussa luonnon kanssa, elämme usein myös kestävämmin, noudatamme terveellisempää elämäntapaa ja vaikutamme myönteisellä tavalla meitä ympäröivään maailmaan.

Lähtökohdista riippumatta, olipa kyseessä ensimmäinen kerta, kuormittava viikko tai liikaa ruutuaikaa, Nelson Garden auttaa sinua löytämään luontoyhteyden.

Reconnect-To-Nature-11-1920x1280.jpg

Otamme kantaa

Maailma, jossa elämme, kohtaa juuri nyt monia haasteita. Näitä ovat mm. epätasa-arvoisuus ja biologisen monimuotoisuuden heikentyminen. Samalla globaali ilmaston lämpiäminen uhkaa ihmislajin tulevaisuutta maapallolla. Teemme päättäväisesti töitä paremman maailman puolesta ja haluamme olla osa ratkaisua. Siksi olemme määritelleet viisi asiaa, joissa koemme voivamme vaikuttaa eniten ja joissa parantamisen varaa vielä on. Nämä ovat:

Pienempi ilmastovaikutus – Pyrimme noudattamaan nk. Carbon Law -julkaisun periaatteita ja puolittamaan hiilidioksidipäästömme joka vuosikymmenellä vuodesta 2020 vuoteen 2050.

Kiertotalous ja kestävät raaka-aineet – Otamme vastuun tuotteen koko elinkaaresta ja suljemme materiaalien kiertokulun.

Biologisen monimuotoisuuden vahvistaminen – Haluamme vahvistaa biologista monimuotoisuutta, muun muassa edistämällä sellaisten siementen käyttöä, jotka ovat luonnon monimuotoisuudelle eduksi ja säilyttävät kulttuuriperintöä.

Kestävä arvoketju – Tarjoamme tuotteita, jotka tuotetaan oikeudenmukaisissa olosuhteissa ja joita käytetään vastuullisella tavalla.

Terve yhteiskunta ja elämäntapa – Edistämme osallistavaa yhteiskuntaa, yksilön hyvinvointia ja parempaa elämänlaatua tarjotessamme mahdollisuuden viljelemiseen.

leafs_double_new.svgYmpäristösertifikaatti

Ympäristöjohtamisemme on ISO 14001:2015 -standardin mukaan sertifioitua toimintaa. Se kattaa kuluttajapakkauksissa olevien puutarhatuotteiden myynnin ja jakelun kauppoihin pohjoisella markkina-alueella.

Katso sertifikaatti.

Nelson Gardenin kestävää kehitystä, ympäristöä ja laatua koskevat toimintatavat

Nelson Garden haluaa huolehtia ympäristöstä ja suojella sitä ja myy siksi laadukkaita tuotteita ja palveluita, joiden ympäristö- ja ilmastovaikutus on mahdollisimman pieni. Nelson Garden noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä sekä ympäristöä, ilmastoa, laatua ja sosiaalista vastuuta koskevia sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia.

Pienempi ilmastovaikutus
Tehostamme energiankäyttöämme ja käytämme uusiutuvia energianlähteitä.

Kiertotalous ja kestävät raaka-aineet
Noudatamme nk. jätehierarkiaa ja vältämme ensisijaisesti jätteen muodostumista. Kasvatamme kierrätysmateriaalien osuutta, lisäämme tuotteidemme uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä pyrimme hylkäämään uusiutumattomat materiaalit.

Biologisen monimuotoisuuden vahvistaminen
Autamme kuluttajia niin, että he voivat osaltaan olla mukana säilyttämässä ja vahvistamassa biologista monimuotoisuutta.

Kestävä arvoketju (toimittajalta asiakkaalle)
Tuotteemme ja palvelumme tuotetaan reiluin ehdoin, ja niitä käytetään vastuullisella tavalla.

Terveet yhteiskunnat ja elämäntavat
Lisäämme tietoisuutta siitä, kuinka viljelemisellä on myönteinen vaikutus terveyteemme, yhteiskuntaamme ja koko maapalloon.

Yhteenveto
Parannamme jatkuvasti tapaamme hoitaa kestävyys-, ympäristö- ja laatukysymyksiä prosesseissamme niin, että se vaikuttaa myönteisesti niin Nelson Gardenin kuin sidosryhmiemmekin toimintaan.

leafs_double_new.svgIlmiantokanava

Tässä voit ilmoittaa epäkohdista ja muista vakavista väärinkäytöksistä organisaatiossasi.

Illmoita väärinkäytöksestä