MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Tietosuojakäytäntö

09. syyskuuta 2021

Nelson Garden AB, rekisterinumero: 556127-6071, (”Nelson Garden”, ”me”, ”meidän”) kunnioittaa yksityisyytesi suojaa. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka käsittelemme henkilötietojasi (yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679, ”GDPR”, määritellyn mukaisesti) vieraillessasi verkkosivuillamme www.nelsongarden.fi (”Verkkosivut”) ja tilatessasi tuotteita sen kautta. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan myös oikeutesi sekä kuinka voit käyttää niitä. Noudatamme soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten yleistä tietosuoja-asetusta ja täydentävää sääntelyä. Mikäli tietosuojaselosteessa käytetyn ilmaisun merkitystä ei ole muutoin määritelty, sillä on sama merkitys kuin on Ehdoissamme, jotka löydät täältä.

GDPR:n mukaisena rekisterinpitäjänä olemme vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Voit olla yhteydessä meihin, jos sinulla on mitä tahansa yksityisyytesi suojaa ja henkilötietojesi käsittelyä koskevia kysymyksiä tai huomautuksia. Arvostamme mielipidettäsi. Tavoitat meidät sähköpostitse asiakaspalvelu@nelsongarden.fi tai ottamalla yhteyttä seuraavaan osoitteeseen:

Nelson Garden AB 
Lokgatan 11 
362 31 Tingsryd 
Sweden 
[+ 46 47 755 200] 

1 Henkilötiedot, käsittelyn tarkoitukset ja lailliset perusteet

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa. Kyseessä voi olla tieto, josta henkilö on suoraan tunnistettavissa, kuten nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai valokuva, tai tieto, joka yhdistettynä muihin tietoihin mahdollistaa epäsuorasti henkilön tunnistamisen.

Käsittelemiimme henkilötietoihisi voivat lukeutua nimi, yhteystiedot (osoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), asiakastunniste, tilaustiedot ja tilaushistoria, maksutiedot ja maksuhistoria, yhteydenpitoa koskevat tiedot, IP-osoite ja muut tiedot, jotka kerätään eväisteitä tai vastaavia tekniikoita hyödyntäen. Suurimman osa henkilötiedoista saamme suoraan sinulta tilatessasi tuotteita Verkkosivuiltamme tai yhteydenpitomme, kuten sähköpostikirjeenvaihdon, kautta tai mikäli jätät yhteydenottopyynnön Verkkosivuillamme, soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Muuna tietojen lähteenä on myös laitteesi, jota käytät vieraillessasi Verkkosivuillamme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset vaihtelevat riippuen siitä, oletko asiakkaamme vai vierailija Verkkosivuillamme.

1.1 Asiakas

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden toimittaminen sinulle silloin, kun olemme siihen sitoutuneet, tuotteista veloittaminen sekä palautusten ja valitusten käsittely välillämme tehdyn sopimuksen mukaisesti. Käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 • Asiakastuen tarjoaminen. Olemme sinuun yhteydessä ja viestimme kanssasi eri tavoin esimerkiksi silloin, kun tarjoamme sinulle asiakastukea. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tarjota sinulle asiakkaanamme tukea.
 • Nykyisten tuotteidemme parantaminen ja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kehittää tuotteitamme.
 • Nelson Gardenin sekä tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi.  Teemme sähköpostitse suoramarkkinointia (sinulla on luonnollisesti aina mahdollisuus poistua sähköpostilistaltamme), jossa suosittelemme sinulle tuotteitamme aikaisemmin meiltä ostamiesi tuotteiden perusteella. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme markkinoida Nelson Gardenia.
 • Lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen. Käsittelemme, mukaan lukien siirrämme ja säilytämme, henkilötietojasi siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä sovellettavaan lainsäädäntöön perustuvien ja muiden, esim. tuotevastuuseen, tuoteturvallisuuteen, kirjanpitoon ja viranomaisraportointiin liittyvien velvoitteidemme täyttämiseksi.
 • Oikeutettujen liiketoimintaan liittyvien etujemme suojaaminen ja oikeusvaateisiin puolustautuminen. Henkilötietojasi käytetään silloin, kun katsomme sen olevan välttämätöntä meidän, sinun tai muiden lakisääteisten oikeuksien tai muiden oikeutettujen etujen turvaamiseksi. Käsittely tähän tarkoitukseen voi olla välttämätöntä puolustautuaksemme oikeudellisilta vaateilta tai tehdäksemme niitä.

1.2 Verkkosivun vierailija

Keräämme tietoja evästeitä ja vastaavia tekniikoita hyödyntäen silloin, kun vierailet Verkkosivuillamme. Lisää tietoa käyttämistämme evästeistä ja niiden hyödyntämisestä löydät evästeselosteestamme täältä. Jos keräämämme tiedot sisältävät henkilötietoja, käsittelyn tarkoituksena on:

 • Verkkosivuston tarjoaminen perustoimintoineen. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme ylläpitää verkkosivustoa ja tarjota optimaalisesti toimivia palveluita.
 • Tilastollisten tietojen kerääminen, kuten kerääminen tietoa vierailun kestosta ja niistä Verkkosivujen osista, jotka olet lukenut, sekä muita tietoja käyttäytymisestä Verkkosivuilla. Käsittely perustuu antamaasi suostumukseen.
 • Nelson Gardenin sekä tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi näyttämällä sinulle sopivia tuotesuosituksia ja tarjouksia. Käsittely perustuu antamaasi suostumukseen.

Voit ladata Verkkosivuilta materiaaleja ja tietoa, tilata uutiskirjeemme sähköpostiisi ja ottaa yhteyttä meihin täyttämällä lomakkeen. Käsittelemme sähköpostiosoitettasi lähettääksemme pyytämäsi materiaalit/uutiskirjeen. Sähköpostisoitteesi tai muiden henkilötietojesi käsittely sähköistä suoramarkkinointia varten perustuu suostumukseesi.

2 Henkilötietojesi luovuttaminen

Henkilötietojasi luovutetaan tietyille yrityksille, jotka avustavat meitä tuotteidemme toimittamisessa. Käytämme toimittajia esimerkiksi mahdollistaaksemme toimitusten suorittamisen, henkilötietojen säilyttämisen pilvipalveluissa, CRM-työkalujen käytön, sähköpostikirjeenvaihdon, kirjanpidon ja analytiikkatyökalujen käytön. Henkilötietoja lukuumme käsittelevät toimittajamme ovat allekirjoittaneet sovellettavan lainsäädännön edellyttämät tietojenkäsittelysopimukset.

Saatamme joutua luovuttamaan henkilötietojasi viranomaisille, tuomioistuimille ja muille asianmukaisille osapuolille lain niin edellyttäessä, oikeusmenettelyn yhteydessä tai vastataksemme sääntelyviranomaisen tai muiden viranomaisten pyyntöihin.

Mikäli teemme tulevaisuudessa mahdollisen päätöksen Nelson Gardenin tai sen osan myyntiä tai siirtoa koskien, henkilötietojasi saatetaan tällaisessa tilanteessa jakaa tai siirtää prosessin osapuolille.

Nelson Garden ei luovuta henkilötietojasi sellaisille kolmansille osapuolille, joiden tarkoituksena on käyttää tietoja markkinointitarkoituksiin, ellet ole antanut suostumustasi tähän.

3 Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin henkilötietojen käyttötarkoituksen vuoksi ja lakien ja asetusten edellyttämien velvoitteiden täyttämiseksi on tarpeen. Tämän jälkeen henkilötietosi poistetaan tai anonymisoidaan.

Henkilötietojesi säilytysaika vaihtelee tietojen tyypin ja sen käsittelytarkoituksen mukaan. Samaa henkilötietoa saatetaan säilyttää eri tarkoituksiin. Esimerkiksi tiettyjä tietoja saatetaan säilyttää lakisääteisistä syistä johtuen, vaikka tiedot ovatkin poistettu ja anonymisoitu toiseen tarkoitukseen toteutetun käsittelyn jälkeen. Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, säilytämme tietoja, kunnes peruutat suostumuksesi tai kunnes antamasi suostumus ei enää sovellu henkilötietojen käsittelyperusteeksi.

Arvioimme säännöllisesti tarvetta tietojen säilyttämiselle, ottaen huomioon sovellettavan lainsäädännön.

4 Siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja siirretään esimerkiksi kolmannessa maassa toimivalle toimittajalle, siirto toteutetaan sovellettavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Siirrämme henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuoliseen kohteeseen ainoastaan silloin, kun käytössä on GDPR:n edellyttämät asianmukaiset suojatoimet.

5 Sinun oikeutesi rekisteröitynä

 • Oikeus saada tietoja käsittelystä sekä oikeus saada pääsy tietoihisi. Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, kuinka käsittelemme tietojasi sekä oikeus pyytää jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Ensimmäisen jäljennöksen pyytäminen on maksutonta, mutta saatamme veloittaa sinulta hallinnollisen kustannuksen useista ja kohtuuttomista pyynnöistä.
 • Oikeus tietojen oikaisuun. Sinulla on oikeus saada sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot korjatuksi.
 • Oikeus tietojen poistamiseen (‘oikeus tulla unohdetuksi’). Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietojasi, esimerkiksi jos tietojen käsittely ei ole enää yhteensopivaa alkuperäisen keräämis- tai käsittelytarkoituksen kanssa, tai jos tietojen käsittelylle ei ole oikeudellista perustetta.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan siihen saakka, kunnes virheelliset tai puutteelliset tietosi on korjattu tai kunnes tekemäsi ilmoitus käsittelyn vastustamisesta on käsitelty.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme. Tämä tarkoittaa sitä, että emme voi enää käsitellä henkilötietojasi, ellemme osoita käsittelyllä olevan sellaista pakottavaa syytä, joka syrjäyttää sinun etusi.
 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa milloin tahansa meille antamasi suostumuksen. Huomaathan kuitenkin, ettei suostumuksen peruttaminen vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen.
 • Oikeus tehdä valitus. Jos katsot, että emme ole noudattaneet henkilötietojesi käsittelyä koskevia velvoitteitamme, sinulla on oikeus tehdä valitus asuin- tai työskentelymaasi valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.  

Käytäthän tämän selosteen alusta löytyviä yhteystietoja, jos haluat hyödyntää mitä tahansa oikeuksistasi.

6 Muutokset tähän selosteeseen

Nelson Garden saattaa tehdä muutoksia tai päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen. Löydät viimeisimmän version Verkkosivuiltamme. Kannustamme sinua vierailemaan Verkkosivuillamme aika ajoin saadaksesi päivitetyt tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 26.10.2021.